• Nguyễn Thị Phong Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01664970555
  • Email:
   lannhi2008kyson@gmail.com
 • Lô Thị Như Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01237850459
  • Email:
   lonhutrang@gmail.com
 • Vi Thị Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01687800747
  • Email:
   vixuyen747@gmail.com
 • Lương Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916944887
 • Trần Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0947682019
  • Email:
   oanhtho79@gmail.com
 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01299677098
  • Email:
   nguyenhoagiangkyson2012@gmail.com
 • Đặng Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01234286968
  • Email:
   truonghang1982ks@gmail.com
 • Lô Bích Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01274262175
  • Email:
   lothuongmntt@gmail.com
 • Kha Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918618435
 • La Thị Den Ca
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0981085179
  • Email:
   dencamn85@gmail.com
 • Hà Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989457096
  • Email:
   hagiangmntt@gmail.com
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng trước : 280